Konie w Janowie Podlaskim

Jesteś tutaj: Bip > Dostępność

Koordynator do spraw dostępności w Granicznym Inspektoracie Weterynarii  w Kuźnicy Białostockiej

Dariusz Mieleszko – Koordynator do spraw dostępności w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Kontakt:

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

ul. Graniczna 1, 16-123 Kuźnica

tel. +48 85 722 47 00

e-mail: kuznica.griw@wetgiw.gov.pl

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez GrIW;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez GrIW, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), zwanej dalej “ustawą”;
  3. monitorowanie działalności GrIW w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora/ów do spraw dostępności w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego (30.03.2021) pdf, 61kB

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 22 września, 2020

Data ostatniej aktualizacji: 19 maja, 2023