Konie w Janowie Podlaskim

Jesteś tutaj: Bip > Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, wobec których czynności ustawowe wykonuje graniczny lekarz weterynarii

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO), Graniczny Lekarz Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej informuje, że:

 1. współadministratorem danych osobowych:
  1. w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: +48 22 623 17 17, +48 22 623 20 89),
  2. w ramach zadań realizowanych przez Granicznego Lekarza Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Graniczny Lekarz Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej (adres siedziby: ul. Graniczna 1, 16-123 Kuźnica, kontakt: e-mail: kuznica.griw@wetgiw.gov.pl, tel. +48 85 722 47 00, +48 85 722 40 09;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:
  1. w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl, trl +48 22 623 24 81,
  2. w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej, Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Rafał Nalewajko, tel. +48 668 02 81 73, e-mail: kuznica.griw@wetgiw.gov.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania ustawowych zadań realizowanych przez Granicznego Lekarz Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej,  w szczególności na podstawie::
 4. dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach;
 5. dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;
 6. każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 7. mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 8. podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do granicznego lekarza weterynarii;
 9. Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 31 maja, 2018

Data ostatniej aktualizacji: 3 grudnia, 2019

Dokument wytworzył: Magdalena Michalczuk

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik