Konie w Janowie Podlaskim

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557, z późn. zm.),
  2. Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464),
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 260),
  4. Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2271),
  5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 190),
  6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (Dz. U. z 20164r. poz. 1656, z późn.zm.),
  7. Zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW. Nr 3 poz. 3, z późn. zm.),
  8. Statutu Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej, wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 12/2010 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 29.06.2010 r.,
  9. Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego w życie Zarządzeniem Granicznego Lekarza Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej Nr 2/2010 z dnia 21.06.2010 r. z późn. zm.

Opublikował w BIP: Szymon Kryszkiewicz

Data publikacji: 23 listopad, 2010

Data ostatniej aktualizacji: 22 wrzesień, 2020