Konie w Janowie Podlaskim

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306, z późn. zm.),
  2. Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464),
  3. Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (Dz. U. z 2021 r. poz. 2244, ze zm.),
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wykazu punktów wjazdu podróżnych oraz warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z  organami celnymi przy kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1660),
  5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia  2022 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1677)
  6. Zarządzenia Nr 9 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW z 2022 r. poz. 11),
  7. Statutu Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej, wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 12/2010 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 29.06.2010 r.,
  8. Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego w życie Zarządzeniem Granicznego Lekarza Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej Nr 2/2010 z dnia 21.06.2010 r. z późn. zm.

Opublikował w BIP: Szymon Kryszkiewicz

Data publikacji: 23 listopad, 2010

Data ostatniej aktualizacji: 18 listopad, 2022