Konie w Janowie Podlaskim

Jesteś tutaj: Bip > Dostępność > Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Plan działania Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.  U. z 2019r. poz.1696, z późn. zm.)

Lp. Zakres działalności Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy Sposób realizacji Terminy

1

2 3 4

5

1. Zapewnienie realizacji Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Graniczny Lekarz Weterynarii Powołanie Koordynatora ds. dostępności. Do 22 września 2020r.
Opiekun BIP Podanie do publicznej wiadomości na BIP danych o osobie wyznaczonej                           na Koordynatora                      ds. dostępności, w tym danych kontaktowych. Do 23 września 2020r.
Koordynator ds. dostępności Opracowanie Planu Działania. Do 30 września 2020r.
Opiekun  BIP Publikacja na stronie podmiotowej BIP treści Planu Działania. Do 30 września 2020r.
2. Analiza stanu obiektów                 pod względem dostosowania do potrzeb osób                     ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz informatyk Przegląd stanu dostosowania obiektów względem osób                ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Do  15 września 2020r.

 

 

3. Dokonanie samooceny                   pod kątem sposobów dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności.

 

Koordynator ds. dostępności, kierownicy komórek organizacyjnych oraz informatyk Sporządzenie Deklaracji Dostępności. Do 22 września 2020r.
Opiekun BIP Publikacja na stronie podmiotowej BIP Deklaracji Dostępności. Do 23 września 2020r.
4. Wspieranie przez podmiot osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności           w zakresie:1)       architektonicznym,

2)       cyfrowym,

3)       informacyjno-komunikacyjnym.

Koordynator ds. dostępności. Prowadzenie polityki informacyjnej. Realizacja w całym okresie działania.
Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy. Koordynator ds. dostępności. Zebranie i analiza  danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do 31 marca 2021r.
Opiekun BIP. Publikacja na stronie podmiotowej BIP Raportu.
5. Monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Koordynator ds. dostępności. Aktualizacja deklaracji dostępności. Realizacja w całym okresie działania.

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 30 września, 2020

Data ostatniej aktualizacji: 30 września, 2020