Konie w Janowie Podlaskim

Jesteś tutaj: Bip > Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy > Ogłoszenie nr: 114794

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Graniczny Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw weterynaryjnej kontroli granicznej
w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Kuźnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt. produktow jadalnych i niejadalnych oraz pasz zgodnie z przepisami Wspólnoty Europejskiej i prawem krajowym
 • przestrzeganie i realizacja przepisów ustawy o inspekcji weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r.,
 • przestrzeganie i realizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2003r. o weterynaryjnej kontroli granicznej,
 • przestrzeganie i realizacja ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o paszach,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z KPA i przepisami wspólnotowymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi granicznej kontroli weterynaryjnej
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • znajomość języka rosyjskiego, angielskiego lub niemieckiego,
 • prawo jazdy kat.”B” i doświadczenie w prowadzeniu samochodu.

wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi specjalistycznych programów informatycznych – GLWe, TRACES,RASFF,
 • ukończone podyplomowe studia specjalizacyjne,
 • doświadczenie w pracy w administracji weterynarynej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Termin składania dokumentów:

23-09-2009

Miejsce składania dokumentów:

Graniczny Inspektorat Weterynarii
ul. Graniczna 1
16-123 Kuźnica
z dopiskiem “oferta”

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 7224700.


Wytworzył/Odpowiada: Graniczny Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna: Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej
Udostępnił: Dariusz Mieleszko
Jednostka organizacyjna: Kadry – Księgowość
Wprowadzono: 08.09.2009

Opublikował w BIP: No Name

Data publikacji: 8 września, 2009

Data ostatniej aktualizacji: 8 września, 2009