Konie w Janowie Podlaskim

Jesteś tutaj: Bip > Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy > Ogłoszenie nr: 107763

Ogłoszenie nr: 107763

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Graniczny Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor
do spraw technicznych
w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Kuźnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pomoc przy dokonywaniu granicznych kontroli weterynaryjnych,
 • konserwacja i przegląd sprzętu laboratoryjnego i technicznego,
 • dbanie o czystość i wygląd pomieszczeń laboratoryjno-kontrolnych,
 • nadzór i kontrola sprawności samochodu służbowego,
 • dokonywanie bieżącej dezynfekcji pomieszczeń laboratoryjno-kontrolnych oraz nadzor nad dezynfekcją, dezynsekcją, deratyzacją przeprowadzanymi comiesięcznie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie weterynaryjne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej oraz weterynaryjnej kontroli granicznej,
 • znajomość ustawodawstwa dotyczącego Służby Cywilnej,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa UE w zakresie granicznej kontroli weterynaryjnej,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole,
 • komunikatywność,obowiązkowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,
 • kopie zaświadczeń ukończonych kursów.

Termin składania dokumentów:

10-04-2009

Miejsce składania dokumentów:

Graniczny Inspektorat Weterynarii
ul. Graniczna 1
16-123 Kuźnica
z dopiskiem “oferta”

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 7224700.


Wytworzył/Odpowiada: Graniczny Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna: Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej
Udostępnił: Dariusz Mieleszko
Jednostka organizacyjna: Kadry – Księgowość
Wprowadzono:26-03-2009

Opublikował w BIP: No Name

Data publikacji: 26 marca, 2009

Data ostatniej aktualizacji: 27 marca, 2009